Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Przeczyaj więcej na temat plików cookies.

Gora-gory

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zależności pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem

Metody preferencji deklarowanych (ang. stated preference method) sa nieocenionym narzędziem pozwalającym na zrozumienie zachowań konsumentów, a popularność tych badań znacząco wzrosła w ostatnich latach. Metody preferencji deklarowanych pozwalają określić zachowania osoby badanej w sytuacjach hipotetycznych i może być stosowana nie tylko w badaniach socjologicznych czy ekonomicznych, ale również w badaniach środowiskowych, badaniach zdrowia, a nawet badaniach dotyczących transportu czy badaniach marketingowych.
Metody preferencji deklarowanych (ang. stated preference method) obejmują szereg różnych metod, w których dwie najbardziej popularne to wybór eksperymentalny (ang. choice experiment) oraz są wycena dóbr nierynkowych (ang. contingent valuation). W badaniach z zastosowaniem wyboru eksperymentalnego respondenci proszeni są o wskazanie najbardziej preferowanej opcję z ograniczonego zbioru alternatyw, które różnią się pod względem cech jawnych. W badaniach z zastosowaniem wyceny dóbr nierynkowych respondenci pytani są, czy byliby skłonni zapłacić pewną kwotę pieniędzy dla danej zmiany w poziomie lub jakości wycenianego dobra.

Zmiany klimatyczne mogą wpływać na ekologię, behawior czy fizjologię niedźwiedzi brunatnych, co może skutkować m.in. zmianami liczebności niedźwiedzi, zasięgu występowania, a także zmianami zachowań (np. zimową bezsenność niedźwiedzi), co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia się prawdopodobieństwa spotkań ludzi z niedźwiedziami. Jednym z celów projektu GLOBE jest ocena z wykorzystaniem metod preferencji deklarowanych wymiaru ekonomicznego i społecznego potencjalnych zmian w relacjach człowiek-niedźwiedź wywołanych zmianami klimatycznymi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
• ocenę wartości związanych z niedźwiedziami brunatnymi w Polsce i Norwegii. Przeprowadzimy badania preferencji deklarowanych, w trakcie którym ocenimy preferencje dotyczące istniejących populacji niedźwiedzia brunatnego. Badania będą prowadzone w obu krajach na dwóch próbak respondentów: na poziomie krajowym (całość populacji) oraz próbki reprezentatywnej próbie osób mieszkających w regionach, w których występują niedźwiedzie brunatne.
• określenie wpływu społeczno-gospodarczy potencjalnego wzrostu liczebności i zasięgu populacji niedźwiedzia brunatnego w obu krajach. W tym celu przeprowadzone zostaną badania eksperymentalne, w których przedstawimy respondentom różne scenariusze zmian liczebności i zasięgu populacji niedźwiedzi związane ze zmianami klimatycznymi.
• zbadanie czy istnieje zależność pomiędzy obecnością niedźwiedzi w danym obszarze i gotowością mieszkańców (kraju i regionu) do płacenia za ochronę tego gatunku. Szczególny nacisk zostanie położony na badanie mieszkańców rejonów niezamieszkałych obecnie przez niedźwiedzie, ale które to rejony mogłyby być zasiedlone przez ten gatunek w przyszłości.
• zbadanie konsekwencje społeczno-gospodarcze potencjalnych zmian w ekologii i zachowaniu niedźwiedzi. W tym celu przeprowadzone zostaną badanie eksperymentalne na próbie turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym.